Directions

การเดินทาง

โรงแรมลาโฟลี ตั้งอยู่บนเกาะ เราให้บริการเรือรับส่ง เข้า และ ออก จากที่พักโดยใช้เรือส่วนตัวที่ปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากสองฝั่ง:

  • เมืองจำปาสัก:  เรือของเราจอดอยู่ด้านหลังศูนย์การท่องเที่ยวเมืองจำปาสัก (กรุณาปฏิบัติตามป้ายบอกทางของโรงแรม) (https://goo.gl/maps/zUPDymqDv7m)
  • ท่าเรือบ้านม่วง: เรือของเราจอดบนฝั่งของหมู่บ้านบ้านม่วง (จากถนนเลขที่13 เลี้ยวซ้ายหลัก 30 บนถนนเลข 140 และไปตามเส้นทางไปยังท่าเรือบ้านม่วง) (https://goo.gl/maps/dZAonpv8W2N2)

เรือของเรามีธงสีแดง และ สีเขียว จะนำคุณไปยังโรงแรมลาโฟลี

เราขอแนะนำให้คุณแจ้งเวลาที่คาดว่าจะมาถึงท่าเรือ หรือ ติดต่อเรา (+856 20 55 532 004) อย่างน้อย 30 นาทีก่อนมาถึง เพื่อทางเราจะเตรียมเรือไปรับท่านให้ตรงเวลา


maps

  โดยเครื่องบิน

สนามบินนานาชาติปากเซ

สนามบินนานาชาติปากเซตั้งอยุ่ไม่ไกลจากโรงแรม โดยประมาณ 28 กม. และ ขับรถ 45 นาที

เราให้บริการรับส่งสนามบินโดยใช้รถตู้ส่วนตัวของเราในราคา 40$, กรุณาจองล่วงหน้า หรือ ท่านสามารถใข้แท็กซี่ในสนามบิน

สนามบินนานาชาติปากเซให้บริการเที่ยวบินรายวัน และ รายสัปดาห์ไปยัง:

ในประเทศ: เวียงจันทน์, หลวงพระบาง, สะหวันนะเขต

นานาชาติ: เสียมเรียบ (กัมพูชา), โฮจิมินห์ (เวียดนาม), กรุงเทพ (ประเทศไทย)

สนามบินอุบลราชธานี (ประเทศไทย)

สนามบินอุบลราชธานีอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 160 กม  และ ใช้เวลาขับรถ 2 ชั่วโมงครึ่ง (รวมถึงเส้นทางตรวจคนเข้าเมือง)

เราสามารถจัดรถรับส่งสนามบินโดยใช้รถตู้ในราคา 140$ ต่อการเดินทาง กรุณาจองล่วงหน้า

สนามบินอุบลราชธานีให้บริการเที่ยวบินไปกรุงเทพ และ เชียงใหม่ทุกวัน


   โดยรถประจำทาง

สถานีรถโดยสารห้าแห่งในเมืองปากเซซึ่งเดินทางทั้งใน และต่างประเทศรวมถึงเวียงจันทน์  กรุงเทพฯ  และ  อุบลราชธานี (ประเทศไทย), เสียมเรียบ และ  พนมเปญ (กัมพูชา)

เราให้บริการรับส่งจากสถานีรถโดยสารปากเช โดยใช้รถตู้ส่วนตัวของเราในราคา 40$ กรุณาจองล่วงหน้า


 

Get in Touch

Contact Us (NEW)

Leave us a message