7 วัน กับประสบการณ์ การเล่นกอล์ฟที่ลาว

หลวงพระบาง (3 คืน) & ลาวใต้ (3 คืน)

เดินทางถึงหลวงพระบาง

เมื่อมาถึงที่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม. เมืองหลวงเก่าแห่งนี้ซึ่งมีหลังคาวิหารอันงดงามสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลและฉากหลังของภูเขาที่สวยงาม ยังคงรักษาเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งหาได้ยากในเอเชียทั้งหมด มันมีมนต์ขลังและมีเสน่ห์ ยังคงรักษาชื่อเสียงมาย่างยาวนานในฐานะที่มั่นของวัฒนธรรมลาวที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและความไมเสื่อมคลาย. ในปีพ. ศ. 2538 ยูเนสโกลงคะแนนให้หลวงพระบางในฐานะเมืองมรดกโลก

พักผ่อนทั้งวันในยามว่าง

อาหารรวม:ไม่มี

วันที่ 2: หลวงพระบาง

กอล์ฟ

ตอนเช้า

รับและส่งประมาณ 15 นาทีจากโรงแรมไปยังสนามกอล์ฟระดับโลกของหลวงพระบาง ใช้เวลาทั้งวันในสนามกอล์ฟ 18 หลุม และ ท้าทายระดับ 72 หลา พร้อมผัง 7,443 หลา

กลับที่พัก

เวลา / ระยะทางในการขับขี่โดยประมาณ: 15 – 20 นาที / 10 กิโลเมตร

อาหารรวม: รับประทานอาหารเย็นที่ Manda de Laos

วันที่ 3: หลวงพระบาง

เที่ยวชมเมือง – น้ำตก

เช้า – เที่ยวชมเมืองเก่า & วัด

เริ่มต้นทัวร์ในเมืองมรดกโลกแห่งยูเนสโก ด้วยการเยี่ยมชมวัดวิซุน ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง จากนั้นเราสามารถเดินไปยังวัดอาลาม ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญของเมืองซึ่งอุทิศให้กับวิญญาณและบรรพบุรุษที่เคารพนับถือ จากนั้นไต่ขึ้นบันไดภูสี เพื่อชมทิวทัศน์ 360 องศา หลังจากลงมา เดินไปเยี่ยมชมวัดแสน และวัดเชียงทอง ที่โดดเด่นและสวยงาม วัดเหล่านี้เป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมวัดหลวงพระบางเก่าแก่ที่มีหลังคาที่กวาดต่ำลงไปที่พื้น ในบริเวณวัดเชียงทองมีโบสถ์เล็ก ๆ หลายแห่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดจำนวนมาก

รับปะทารอาหารกลางวันรวมอยู่ที่  Nagas Restaurant

ตอนบ่าย

หลังอาหารกลางวัน ขับรถประมาณ 30 กิโลเมตรเพื่อไปน้ำตากกวางชี ระหว่างทางไปน้ำตก แวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่า คมู ที่ อำเภอท่าแปน และชมประเพณีและชีวิตประจำวันของชนเผ่านี้

เดินทางถึงน้ำตกที่มีหินปูนก่อตัวเป็นชั้นๆหลายๆชั้นให้กลายเป็นแอ่งน้ำที่ใสและเย็นสบาย  บนทางเดินขึ้นไปยังสระน้ำของน้ำตก และ ดูหมีที่เคยถูกล่าซื่งได้รับการช่วยเหลือให้กลับสู่ธรรมชาติ

หลังจากนั้นกลับไปที่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เวลา / ระยะทางในการขับขี่โดยประมาณ: 1 ชั่วโมง / 60 กิโลเมตร

รวมอาหารค่ำที่   L’Elephant

วันที่ 4

หลวงพระบาง – ปากเซ – ดอนแดง

เช้าตรู่ (ตัวเลือกเพี่มเตีม)

สำหรับผู้ที่ตื่นนอนตอนเช้ามีโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นพระสงฆ์รวมตัวกันเพื่อทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ประเพณีของการรวบรวมบิณฑบาตเป็นประเพณีของวัดโบราณที่พระหรือแม่ชีเดินอย่างเงียบ ๆ พร้อมกับบิณฑบาต พระสงฆ์เดินเท้าเปล่ารับของจากชาวบ้านซึ่งจะนำกลับไปที่วัดเพื่อแบ่งปัน จากนั้นกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า

8:30 น

เดินทางไปยังสนามบินหลวงพระบางเพื่อเดินทางต่อไปยังปากเซ

ตอนบ่าย

ถึงสนามบินปากเซและเดินทางไปยังรีสอร์ท  La Folie Lodge

ช่วงบ่ายพักผ่อนที่รีสอร์ท

เวลา / ระยะทางในการขับขี่โดยประมาณ:30 – 45 นาที / 40 กิโลเมตร

อาหารรวม: อาหารกลางวัน/ อาหารเย็นที่รีสอร์ท

วันที่ 5

ดอนแดง – จำปาสัก

ตอนเช้า

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม นั่งรถส่วนตัวไปยังสนามกอล์ฟปากเซ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที สนุกไปกับการออกรอบที่ลาดเชิงเขาเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่ท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้. Bermuda Fairway Grass จะทำให้ท่านเล่นย่างเพลีดเพลีนทั้ง 18 หลุม และนักกอล์ฟจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและภูมะโรง

หลังจากเสร็จสิ้นเวลาในสนามกอล์ฟกลับไปส่งที่รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท

เวลา / ระยะทางในการขับขี่โดยประมาณ:  90 นาที / 80 กิโลเมตร

อาหารรวม:รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท

วันที่ 6

ดอนแดง – สีพัดอน – ดอนแดง

ตอนเช้า

หลังอาหารเช้าที่รีสอร์ท เพลิดเพลินกับการนั่งรถไปยังภูมิภาคสี่พันดอน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม 4000 เกาะ ในช่วงฤดูฝนแม่น้ำโขงมีความกว้าง 14 กม. ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กว้างที่สุดตลอดเส้นทาง 4,350 กิโลเมตรจากที่ราบสูงทิเบตไปทางทะเลจีนใต้ เมื่อแม่น้ำลดน้อยลงก็จะทิ้งเกาะและเกาะเล็กเกาะน้อยนับพันไว้ หลังจากการเดินทางสองชั่วโมงมาถึงหมู่บ้านนาคาสังข์แล้วนั่งเรือไปยังเกาะดอนเดช ชื่นชมเกาะโดยรอบของดอนเดชและดอนสม และ ชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวประมง นั่งรถในท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมชมน้ำตกหรี่ผี หรือ หมายถึง ‘กับดักวิญญาณ’ ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณร้ายติดอยู่ที่น้ำตกและถูกกระแสน้ำเชี่ยวชำระล้าง จากนั้นกลับสู่บ้านคอน เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น

ตอนบ่าย

ในช่วงบ่ายใช้เวลาเดินทางโดยเรืออีกครั้งเพื่อดูปลาโลมาอิรวดีน้ำจืด ต่อไปเราขับรถไปยังน้ำตกคอนพะเพ็งก่อนขับรถย้อนกลับประมาณ 2.5 ชั่วโมงสู่ดอนแดง

รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท

เวลา / ระยะทางในการขับขี่โดยประมาณ:

4 – 5 ชั่วโมง / 225 กิโลเมตร

 

อาหารรวม: อาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น/ รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท

วันที่ 7

ดอนแดง – ปากเซ – อุบล

หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางผ่านปากเซไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก (ข้ามชายแดนไปประเทศไทย)

พบกันที่ชายแดนช่องเม็กและเดินทางโดยรถส่วนตัวไปยังสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี (UBP)(ตั๋วเครื่องบินไม่รวมอยู่ในราคา)

เวลา / ระยะทางในการขับขี่โดยประมาณ: 2 – 2.5 ชั่วโมง / 140 กิโลเมตร

ข้อมูลเพี่มเติม

เพิ่มประสบการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่วมทริปตกปลากับชาวบ้านบนเกาะดอนแดง ค้นพบสายพันธุ์ปลาต่าง ๆ ในแม่น้ำโขงและเทคนิคการตกปลาแบบใหม่ที่ควรลอง, หลังจากการตกปลา เดีนทางกลับไปยัง รีสอร์ท

เพิ่มช่วงเวลาพิเศษ: ตื่น แต่เช้าเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านตะวันออกของเกาะดอนแดง

ขยายวันหยุดของคุณเพื่อสำรวจดินแดนที่ลึกล้ำกว่า 4000 เกาะ

Flight tickets.

Visa approval and fees for Laos.

Other drinks and meals not mentioned in package.

Other personal expenses.

Contact us

Contact Us (NEW)

Leave us a message